Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

Č
Černá (dříve též Švarcava)
Pravostranný přítok Malše severně od Kaplice. Pramení v rakouské části Novohradských hor. Až do roku 1938 se používala pro plavení dříví. Protéká rybníkem Zlatá Ktiš. Délka toku 29 km, 24 km splavněno, vodácky sjízdná od Soběnova.

Černá, vodní nádrž
(viz Vodní nádrž Černá)

Černé údolí
Sídlo připomínáno na konci 18. století. Bývalá sklářská huť zřízená r. 1837 (výroba hyalitového skla), na počátku 20. století zanikla. Dříve zde stávala kaple sv. Huberta, po roce 1945 zchátrala a byla zbořena.

České Velenice
Město, které vzniklo na základě Sanintgermainské smlouvy v roce 1920 spojením Dolních Velenic, České Cejle a Josefska. Kostel Sv. Anežky České z roku 1935 byl postaven podle plánu architekta V. Pilce. Důležitá železniční křižovatka. Již v letech 1866-71 byla postavena železniční trať Vídeň - Gmünd - České Budějovice - Plzeň s odbočkou Gmünd - Praha. V průběhu okupace za druhé světové války byly České Velenice připojeny k Říši jako Gmünd III - Bahnhof. Důležitý hraniční přechod, jak železniční, tak silniční.

Český Heršlák
Zámeček postavený kolem r. 1640, dnes hospodářský dvůr. Poblíž se nalézala tvrz ze 14. století, od r. 1546 pustá, zanikla v 18. stol. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století.

Čižkrajice
Původně ohrazená ves s tvrzí, připomínaná již v 1. polovině 14. století. Zbytky tvrze se dochovaly v domech čp. 31 a 33, z opevnění stojí oblouková brána a část hradeb při vstupu do Trhových Svinů. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723, lidová architektura (dům čp. 3 - kovárna)

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze