Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

M
Malonty (něm. Meinetschlag)
První zmínka již roku 1360, zakladateli němečtí kolonisté povolaní sem kvůli mýcení dřeva. Kostel sv. Bartoloměje, původně gotická kaple sv. Kateřiny založená v 1. polovině 14. století, zachovaná v podobě dnešní sakristie po severní straně presbytáře, k níž byl tento nový presbytář přistavěn kolem roku 1400, loď později, až ve 2. polovině 15. století a nová sakristie v ose presbytáře až roku 1887. Dnešní kostel je dvoulodní, sklenutý síťovou žebrovou klenbou na střední pilíř a přípory. Žulová křtitelnice z 15. století, ostatní vnitřní zařízení zčásti barokní, částečně novodobé. Socha sv. Anny a sousoší kalvárie z počátku 16. století. U kostela fara se stájemi.

Mýtiny (něm. Kropfschlag)
Ves patřila k nejstarším osídleným místům Novohradska. Tvořena byla zcela pravidelně, 46 domů stálo podél Přední a Zadní cesty a bydlelo v nich zhruba 230 německých katolických obyvatel. Dnes zbylo z Kropfschlagu jen pár zdí. Dochována mimo jiné kaple, postavená roku 1903 v novorománském slohu. V současné době je bez lucerny v důsledku zhroucení stropu a krovu, který je již opraven a dále osazena nová okna. »

Malše
Pravostranný přítok Vltavy, soutok v Českých Budějovicích. Délka v Čechách 90 km. Pramení na rakouské straně Novohradských hor (Maltsch) poblíž městečka Sandl pod nejvyšší horou Novohradských hor Viehbergem (1.112 m). Tvoří státní hranici až k Dolnímu Dvořišti. Nad Římovem přehradní nádrž, zdroj pitné vody pro Č. Budějovice a okolí. Hlavní přítoky: Černá a Stropnice.

Mandlstein (874 m)
Vrch v rakouské části Novohradských hor se skaliskem a křížem. Pěkný výhled do ČR. Pamětní deska básníka Josefa Gangla, geologické útvary (skalní brána Mandlsteintor, skalní mísy).

Mostky u Kaplice
Malý barokní zámeček postavený na místě zaniklé tvrze roku 1673. Rekonstrukce v roce 2005. Dnes penzion a restaurace.

Myslivna (1.040 m)
Druhý nejvyšší vrchol české části Novohradských hor, přírodní památka - zbytky horského smíšeného suťového lesa se skalními útvary (kamenná moře a sutě)

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze