Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

V
Veveří
první zmínka v roce 1281, v roce 1553 sklářská huť. Osada zanikla v roce 1980. Dochována budova bývalé školy, dnes v areálu autokempu.

Veveří potok
pramení poblíž státní hranice nad obcí Veveří, pod hradem v Nových Hradech se vlévá do Stropnice.

Vitorazsko
Historická oblast v horním povodí Lužnice, nazývaná podle města Vitoraze, německy Weitra. Území osídlené slovanským obyvatelstvem konalo funkci nárazníkového pásma mezi českým státem a německou říší. Politicky bylo podřízeno rodu Přemyslovců, církevně však spadalo pod pasovskou diecézi. Od počátku 12. století kolonizováno německy mluvícími osídlenci z Bavorska a Rakouska. Roku 1185 věnoval Vitorazsko český kníže Bedřich lénem Hadmaru II. z rodu Kuenringů. Ten vybudoval hrad Weitra, své rodové sídlo. Od roku 1926 oblast ovládl rod Habsburků a během 13. století tak lenní vztah k českému králi zcela zanikl. O obnovu se neúspěšně snažil Jan Lucemburský. Nepatrný zbytek česky mluvícího obyvatelstva se zde udržel až do 20. století. Do konce první světové války patřilo Vitorazsko k Rakousku, 10. září 1919 připadla jeho část Saintgermainskou mírovou smlouvou k Československu.

vodní nádrž Černá (Soběnov)
nejstarší přehradní nádrž v jižních Čechách, postavená roku 1924, plocha 3,94 ha. Voda je vedená 544 metrů dlouhou štolou do blízké hydroelektrárny. Hráz v roce 2002 protržena povodní, dnes opravena.

Vysoká (něm. Hochwald) (1.034 m)
vrch se zajímavými skalními útvary, vzniklými mrazovým zvětráváním (puklinová jeskyně) pod vrcholem). Pramen řeky Stropnice.

Vyšné
Nejstarší zpráva o vsi z 26. dubna 1455. Majitelé panství Weitra zde založili menší lovecký zámeček. Dnes je stavba, nacházející se na konci osady, v soukromém vlastnictví a prochází postupnou rekonstrukcí.

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze