Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

B
Bělá
Původní ves s tvrzí z poloviny 14. století, která později zanikla. Kaple z 19. století a kaplička s křížkem.

Benešov nad Černou
Ves založená ve 14. století. Tvrz z téže doby později zanikla (na západním okraji obce dnes pouze nezřetelné základy). V 15. století povýšená na městys, město od konce 19. století. V současné době obec. Radnice z poloviny 16. století (původně renesanční pivovar) empírově upravena. Původní gotický kostel sv. Jakuba Staršího z počátku 14. století přestavěný renesančně a barokně. Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého, kašna a fara. Renesanční domy č.p. 25 a 94 s gotickými prvky. Při silnici na Klení žulová boží muka z počátku 16. století. »

Besednice
První písemná zmínka z r. 1378, kdy se staly majetkem rodu Rožmberků. Archeologické nálezy dokazují osídlení již v 8. století. Zdaleka viditelnou dominantou obce je kostel sv. Prokopa z r. 1738, v barokním stylu přestavěný v letech 1742-45. Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého na protáhlém náměstí. Zachovaly se některé domy se štíty z 19. století. Pomník 18 obyvatelům obce, kteří zahynuli v Praze při zřícení stavby obchodního domu v roce 1928. V okolí naleziště vltavínů.

Blansko
Část města Kaplice, první písemná zmínka v roce 1360. Kostel sv. Jiří, původně gotické jednolodí, přestavěn barokně v roce 1735. Pětiboce ukončený presbytář v celé šíři lodi, na jižní straně lodi hranolovitá věž s půlválcovou kaplí. Klenby lodi i presbytáře zdobeny štukem. Barokní zařízení z let 1736-40. Mřížka sanktuária z konce 15. století, náhrobek pánů z Pořešína ze 16. století. Před kostelem socha sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století od lidového umělce. Barokní kaple Nejsvětější Trojice z konce 18. století, od ní výhled do okolí. Z krytého dřevěného mostu z 19. století přes říčku Černou dnes zachované jen zbytky pilířů.

Bujanov
Druhá z přepřahacích stanic koněspřežky ve směru od Českých Budějovic. Od roku 1955 otevřeno malé muzeum, kde jsou k dispozici informace o historii koněspřežní železnice a o dochovaných objektech.

Buková
Ves v nadmořské výšce 493 metrů. Jméno odvozeno od bukových porostů v okolí a její historie sahá daleko do minulosti. První písemná zmínka o obci ve spojitosti se jménem Krištofa Muchky z Bukové, jehož bývala sídlem. Na konci 13. století podobně jako město Nové Hrady v držení pánů z Landštejna a roku 1359 prodána Rožmberkům. Roku 1378 u místního dvora založena chmelnice, v roce 1900 založena dvojtřídní škola.

Buquoyové
Šlechtický rod původem z Francie, z vesnice Longueval, kde patřili mezi nízkou zemanskou šlechtu, později povýšeni na barony z Vauxu. Od roku 1618 usazeni v Čechách kde získávají švamberská panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějice.
Po roce 1918 přišli Buquyové o značnou část svého majetku, což nakonec vedlo k tomu, že se po obsazení Čech a Moravy přihlásili k německé národnosti a v roce 1945 jim byl zkonfiskován prakticky veškerý majetek. »

Byňov
Obec severně od Nových Hradů, v nadmořské výšce pouhých 475 metrů nad mořem. V těsném sousedství osady několik větších rybníků - Byňovský (70 ha), Jakulský (18 ha), Horní velký, Horní malý, Dolní velký a Dolní malý. Podle listiny zámeckého archivu v Nových Hradech je obec zmiňována již v roce 1359. Ve vsi památkově chráněná kaple z roku 1843.

Byňovský rybník
Založen roku 1521. Rozlohou 78,4 ha je po Žárském druhým největším rybníkem na Novohradsku.

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze