Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

R
Rapotice
sklářská huť připomínaná roku 1553, v oblasti nejstarší.

Rejta
osada asi 2 km od Trhových Svinů. V okolí bohatém na granodiorit v minulosti otevírány lomy (před válkou např. okresní lom, obecní lom, Kudlatův lom). Jeden v provozu i dnes na Šibeničním vrchu.

Rybník (do r. 1945 Certlov)
část obce Dolní Dvořiště. Ruiny zámečku postaveného kolem roku 1745. Dnes železniční stanice na trati České Budějovice - Horní Dvořiště, kde odbočuje jedna z nejstarších elektrických tratí na území Česka do Lipna nad Vltavou. Zbytky náspů koněspřežní železnice. Na nádraží památník stavitele F. A. Gerstnera.

Rychnov nad Malší
ves zmiňovaná roku 1363, později městys. Pozdně gotický kostel sv. Ondřeje z 16. století na starších základech je dvoulodní, upraven barokně v 18. století. V presbytáři složitá přesekávaná klenba. Cenné domy s fasádami na náměstí, 4 žulové kašny.

Rychnov u Nových Hradů
první zmínka z roku 1261, původně gotický dvoulodní kostel Sv. Jiljí ze 13. století, přestavěn barokně. Ve vsi typické čtyřstranné selské dvorce. Jméno vesnice v minulosti změněno z označení Německý Rychnov na Rychnov u Nových Hradů. Původní název sloužil k odlišení od nedalekého Rychnova nad Malší.

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze