Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

Ž
Žár
Osada v oblasti osídlené slovanským obyvatelstvem již ve 12. století. Tzv. Záhořský dvůr je nejstarší doloženou vsí na Novohradsku.

Žárský rybník
Patří k nejstarším v Čechách a písemně je zmiňován v roce 1221. Zároveň je největším (120,45 ha) a nejhlubším (3,5 m) rybníkem na Novohradsku. Zadržuje 1,6 milionu m3 vody a délka jeho hráze je 300 m. Na umělém ostrově zřídili Buquoyové v letech 1716-18 přírodní park s hvězdicovitými alejemi cizokrajných dřevin a letohrádkem uprostřed. Ten byl za minulého režimu zničen a ostrůvek využíván k chovu kachen.

Žofínský prales
Nejstarší přírodní rezervace u nás i ve střední Evropě. Rozloha téměř 100 ha. Spolu s menší rezervací Hojná Voda byl vyhlášen rezervací roku 1838 Jiřím Františkem Augustem Buquoyem. Veřejnosti není přístupný.

Žumberk
Ves, patří k nejstarším v oblasti novohradska, zmiňovaná již ve 13. století. Jedna ze tří dochovalých opevněných vesnic v Evropě. Opevnění, pravděpodobně z let 1612 - 18, se šesti válcovými baštami chránilo celou ves a poplužní dvůr.
Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele uváděn již v roce 1332. Postaven na návsi a již svým exteriérem je velmi zajímavý, je totiž navržen podle vzoru pražské Betlémské kaple. V letech 1370 - 1412 zaklenut presbytář, který však byl, jako celý kostel, v roce 1423 zničen husity. Znovu obnoven v roce 1455 jako síňové čtyřlodí na čtvercovém půdorysu.
Gotická tvrz z 15. století, v 17. století přestavěna způsobem blízkým italské venkovské hradní architektuře. Byla postupně v rukou různých majitelů, od roku 1618 se stala majetkem novohradského panství. Dále upravována v 19. stol. a 70. letech 20. století. Znovuobnobven a napuštěn byl i rybník pod ní. Dnes je tvrz ve velmi dobrém stavu a nabízí muzejní expozici lidového malovaného nábytku.

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze