Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

S
Soběnov
sídlo doložené roku 1358, původně gotický kostel sv. Mikuláše z poloviny 14. století, zbarokizován v 17. století. Interiér rokokový a empírový. Na návsi sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Severně od obce barokní kaple Panny Marie.

Soběnovská vrchovina (též Slepičí hory)
leží v podhůří Novohradských hor na geologickém podkladě žul a granodioritů. Je tvořena hřbetem se zlomovými svahy, četné zajímavé geologické jevy.

Soběnovská přehrada
(viz vodní nádrž Černá)

Sokolčí
zřícenina gotického hradu nad Černou, založeného ve 13. století Benešem z Michalovic. Poslední majitelem byl Oldřich z Rožmberka, od roku 1541 pustý. Horolezecké terény, 42 tras.

Stropnice
pravostranný přítok Malše u Dolní Stropnice, pramení nad obcí Šejby na jihovýchodním svahu Vysoké. Protéká městečkem Horní Stropnicí a Terčiným údolím u Nových Hradů. Pokračuje na Borovany, Komářice a u obce Dolní Stropnice se vlévá do Malše, délka 51 km. Pro vodáky (sportovní lodě) sjízdná od Borovan, od Nových Hradů pouze při vyšším stavu vody.

Stříbrné hutě (něm. Silberhütten)
bývalá sklářská huť z 18.-19. století na výrobu hyalitového a rubínového skla.

Sýkorův hamr
(poblíž Besednice) nejstarší zachovalý hamr v jižních Čechách s původním zařízením.

Svatý Kámen
(viz U Svatého Kamene)

Svébohy
původně gotická tvrz přestavěná do renesanční podoby, spojená s historickými událostmi a pověstí o „zazděné paní" z období vlády rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan.

Světví
Ves vedena již roku 1279 jako majetek kláštera ve Zwettlu. Jako první majitelé zdejší tvrze uváděni r. 1383 bratři Petr a Zachař ze Žestova. Ten roku 1435 odkázal Světví Jankovi ze Žestova a Erazimovi z Michnic. Vladykové z Michnic majetky ve Světví drží ještě roku 1488, ale koncem 15. století tvrz opouští a zakládají nové rodové sídlo - Cuknštejn. Tvrz ve Světví pustla, až zmizela v roce 1878 docela. Na jejím místě byl vystavěn buquoyský "zámeček".

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze