Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

D
Dluhoště
První zmínka o vsi pochází z roku 1488. Jedná se o typickou vesnici ulicového typu. Její obyvatelé byli převážně Němci. (V roce 1910 zde ve 41 domech žilo 234 obyvatel - Němců.)

Dobrá Voda (něm. Brünnl)
Osada vznikla na počátku 18. století u pramene s léčivými účinky. Později se stala lázeňským letoviskem a poutním místem. Původní kaple rozšířená v letech 1706-15 na poutní vrcholně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie eliptického půdorysu prostoupeného krátkou příčnou lodí se dvěma věžemi. Spekuluje se o vlivu i autorství K. I. Dienzenhofera. Pramen údajně mírně radioaktivní a léčivé vody pod schodištěm, okolo trojkřídlý ambit. Z terasy daleký rozhled, stavba je dominantou jedinečně vsazenou do krajiny. Západně od kostela původní rožmberský lovecký zámeček přestavěný na barokní rezidenci, dnes domov seniorů. »

Dolní Dvořiště
Obec založená na Vitorazské obchodní stezce vedoucí do Rakouska. První písemná zmínka z roku 1279. Kostel Sv. Jiljí byl založen kolem r. 1400, presbytář dokončený roku 1488 a lodě v roce 1507, jedna z nejpozoruhodnějších památek jihočeské pozdně gotické architektury. Síňové trojlodí je sklenuté síťovou klenbou na páry žlábkovaných pilířů a přípory, kruchta, presbytář a síň podklenuté hvězdicovou klenbou. Vnitřní zařízení pseudogotické, žulová křtitelnice, pokladnička a gotická kazatelna původní, z 15. století. Za zmínku stojí i věžovitá budova radnice z roku 1850 na starších základech, socha sv. Jana Nepomuckého (1726) a kašna. Silniční hraniční přechod otevřený nepřetržitě bez omezení.

Dolní Příbrání
(viz Úval Dolní Příbrání)

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze