Malá encyklopedie Novohradských hor

Abecedně uspořádaný přehled nejdůležitějších míst, památek, vrcholů, vodních toků a dalších zajímavostí v Novohradských horách.

A | B | C | Č | D | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |

N
Nakolice
Obec Nakolice patřila do roku 1920 do Dolních Rakous. Název Nakolice je nejspíše odvozem od charakteru okolní přírody - jednalo se zřejmě o ves lidí, kteří bydleli ve staveních na kůlech v bažinaté krajině.
V těsné blízkosti osady se nachází rybochovný Nakolický rybník ( 45 ha ) s několika malými ostrůvky. Nejstarší zpráva o rybnících v Nakolicích a Vyšném pochází již z roku 1455.

Nová Ves nad Lužnicí
Patří mezi sídla, která historicky spadala pod Vitorazsko. První zmínka pochází již z roku 1323. Zachovány pouze zbytky gotické tvrze ze 14. století. Na řece Lužnici klasicistní mlýn.

Nové Hrady (něm. Gratzen)
Nejstarší dochovaná písemná zmínka o novohradském hradu datována 21. května 1279. Původně gotický hrad z konce 13. století postavený Vítkovci na obchodní stezce do Podunají, přešel do majetku pánů z Landštejna, poté ho získali Rožmberkové. Roku 1425 zčásti poškozen a vypálen tábority. Na konci 15. století opraven, přestavěn roku 1562, v roce 1573 poničen výbuchem prachu. V dědictví připadl roku 1611 Švamberkům. 6. února 1620 daroval císař Nové Hrady i s celým panstvím svému generálovi Karlu Bonaventurovi Buquoyovi a v majetku rodu zůstaly až do roku 1945. V letech 1792-98 na místě paláce dvoupatrová budova, přestavěn severozápadní trakt a zvýšena přední věž. Hradby s příkopem jsou typickou ukázkou opevnění měst ve 2. polovině 15. století. Hrad byl od roku 1985 do roku 2000 rekonstruován, nyní opět přístupný veřejnosti, rozsáhlá expozice, v hradních prostorách jsou pořádány různé kulturní a společenské akce.
Empírový Nový zámek z let 1802-10, trojkřídlá jednopatrová budova, v ose stavby vstupní budova a polokruhový sál. Přízemní místnosti sklenuté, v patře plochostropé se štukovou výzdobou. Zámek dovedně zakomponován do přírodního prostředí, zámecká zahrada založena již v 16. století. Klášterní kostel sv. Petra a Pavla, první zmínka o kostele v roce 1284, dnešní stavba z konce 15. století. Pozdně gotická jednolodní stavba s renesančními prvky. Loď sklenutá valenou klenbou s lunetami a hvězdicovitým obrazcem žeber na renesančních konzolách. Vnitřní zařízení z konce 17. století, ze 16.-18. století jsou náhrobky.
Barokní klášter řádu servitů - služebníků Panny Marie, založený v roce 1677. Spojen severní částí východního křídla s kostelem. Čtyřkřídlá stavba s ochozy v přízemí a prvním patře severního křídla. Stěny členěné vysokým pilastrovým řádem. V domácí kapli, knihovně a refektáři (jídelna) nástropní štuková výzdoba. Od padesátých let minulého století byla v objektu umístěna kasárna, nyní je opět v rukou řádu a po důkladné rekonstrukci.
Na náměstí barokní rezidence, panský rožmberský dům, postavený v letech 1634-35, později upravovaný. Nepravidelný půdorys budov kolem dvou dvorů. Rezidence určená pro vdovu po generalisimu císařských vojsk, hraběnku Buquoyovou, jako zámek. Rodové sídlo zde bylo až do roku 1806, kdy přesídlili do Nového zámku. Renesanční radnice postavená v roce 1553, upravená barokně v roce 1749 a po velkém požáru v roce 1905. Na vysokém štítě městské znaky a znak rodu Buquoyů. Na hřbitově pseudogotická hrobka Buquoyů z let 1890-92, postavená podle plánů Josefa Schulze z Prahy. Pozlacená mozaika Maxe Švabinského. Po rekonstrukci slouží jako smuteční síň.
V blízkosti Nových Hradů chráněné stromořadí dvaceti stromů.
Hraniční přechod Nové Hrady - Pyhrabruck otevřen denně od 6 do 22 hodin.

Chcete-li nám pomoci rozšiřovat tuto online encyklopedii, můžete nám samozřejmě poslat Váš příspěvek k dosud chybějícím místům, rádi jej zde zveřejníme.

nahoru nahoru .: O úroveň výš .: Encyklopedie .: O projektu .: Diskuze