NS Řemeslo na řece
.: Pro zobrazení dalších tras klikněte v menu dole na "Přehled všech tras"

Přeshraniční kulturní a historická stezka Kaplice - Cetviny/Hammern - Freistadt - Pregarten
 délka  obtížnost  povrch  čísla tras
  24 + 70 km  lehká  převážně zpevněný  

.: Stručná charakteristika trasy

Řemeslo na řece - logo Cyklisticko-turistická naučná stezka seznamuje především s historií mlýnů a hamrů v oblasti mezi Kaplicí a Cetvinami, za hranicí na rakouské straně pak pokračuje směrem na jih až k Freistadtu a dále Pregartenu. Trasa částečně kopíruje tok řeky Malše, v jejímž okolí se dozvíme také něco o přírodě Pomalší.

V terénu je vyznačena u nás obvyklým dopravním značením doplněným cedulkami s logem stezky, mlýnským kolem. Ty pak najdeme i v rakouské části. Výchozím bodem je parkoviště v městském parku v Kaplici, cílovým pak na české straně Cetviny a v Rakousku zmíněný Freistadt nebo Pregarten. Česká část je dlouhá 24 km a je na ní umístěno 6 zastavení s informačními panely. Rakouská část je ještě delší, měří 70 km.
Na české straně nás stezka postupně vede okolo zaniklého Blábolilova mlýna v Kaplici k Velíškovu mlýnu, dále k Rychnovu nad Malší, kolem poutního místa U Svatého Kamene, zříceniny tvrze Tichá, a konečně k mlýnům a hamrům v Cetvinách.
Rakouská část stezky vede od hraničního přechodu Cetviny/Hammern okolo udržovaných zřícenin starých mlýnů a hamrů v údolí říčky Feldaist, na trase je také muzeum Péče o prádlo v Rainbachu, zbytek koněspřežky v sousedství Rainbachu nebo gotický kostel sv. Michala v Grünbachu u Freistadtu.

První dochované písemné zmínky o existenci vodních děl na Malši pocházejí z 18. století. Ještě ve 30. letech 20. století pracovalo na Malši mezi zaniklou obcí Cetviny a bývalým Pořešínem 13 mlýnů, 5 hamrů a 1 továrna na nitě s vlastní vodní elektrárnou. Po 2. světové válce začala řemesla na Malši upadat a poslední mlýn ukončil svůj provoz v roce 1952. Většina děl násilně zanikla při budování „železné opony“ v 50. letech 20. století. Některé zachované náhony a jezy jsou nyní využívány pro pohon malých vodních elektráren.

Fotogalerie:
klikněte pro zvětšení a vraťte se tlačítkem Zpět

Bota-rozcestník, Leopoldschlag Markt
Bota-rozcestník, Leopoldschlag Markt
Most přes Malši, Šejby/Harbach
Most přes Malši, Šejby/Harbach
Lexmühle, mlýnské ozubené kolo
Lexmühle, mlýnské ozubené kolo
Funkční mlýn v havarijním stavu, Lexmühle
Funkční mlýn v havarijním stavu, Lexmühle
Lexmühle, mlýnské  kolo
Lexmühle, mlýnské kolo
Údolí Malše za Hammern
Údolí Malše za Hammern
Jez na Malši pod Mairspindtem u Cetvin
Jez na Malši pod Mair- spindtem u Cetvin
Hamr Venetianersäge u Windhaagu
Hamr Venetianersäge u Windhaagu


.: Cyklostezky .: Naučné stezky .: Diskuze .: Outdoor .: Počasí .: Encyklopedie