Cetviny
.: Další cíl vyberte v menu nahoře

Ty nejkrásnější výlety po Novohradských horách.
Popis místa:
Cetviny (německy Zettwing) byly městysem na hranicích Česloslovenska a Rakouska, poblíž obce Horní Dvořiště. V roce 1921 měly 622 obyvatel ve 120 domech, po druhé světové válce bylo převážně německé obyvatelstvo vysídleno a městys rychle upadal. V padesátých letech se stal součástí hraničního pásma a většina budov byla zdemolována. Zbořeny nebyly pouze kostel, kašna, celnice a dva domy upravené pro potřeby jednotky pohraniční stráže. Území zbořeného městyse nyní patří pod správu obce Dolní Dvořiště.
Kostel Narození Panny Marie je nejvýznamnější a také nejviditelnější dochovalou stavbou. Původně byl vystavěn jako síňové trojlodí na čtvercovém půdorysu, doložený od roku 1374. Během třicetileté války, v roce 1620, byl vypálen a následně znovu obnoven. Další opravy kostela byly provedeny v letech 1735-36, 1893 a 1940. V období komunistického režimu (1948 – 89) byl využíván jako strážní stanoviště, nebyl však udržován a značně zchátral. Od roku 1995 organizuje občanské sdružení Cetviny-Zettwing a římskokatolická církev rekonstrukci kostela, kterou finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, rakouská vláda, rodáci z Cetvin žijící dnes v zahraničí a Jihočeský kraj. Hlavní práce na Rekonstrukci exteriéru i interiéru byly dokončeny v roce 2003 a kostel byl 6.9.2003 slavnostně znovuvysvěcen českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím Paďourem.
Farní kaple a křížová cesta jsou dalšími významnými památkami dochovalými v okolí Cetvin. Farní kaple byla postavena v roce 1827 ve farním lese a rozšířena v roce 1844. Studánka s léčivou vodou, která se nachází vedle ní, je zmiňována již v roce 1616. V roce byla k farní kapli 1883 vybudována křížová cesta. Rekonstrukce křížové cesty byla dokončena v roce 2007 v režii firmy Lesy ČR a.s., Kaplice.
Hraniční přechody do Rakouska v Cetvinách před 2. světovou válkou fungovaly hned dva: přechod na Mayrspindt a přechod do Hammern. V současnosti byly oba znovuobnoveny pro pěší, cyklisty a lyžaře. Na přechodu do Cetviny-Hammern byl poblíž Lexova mlýna (Lexmühle) byl v roce 2006 postaven nový dřevěný mostek na místě původního. Na přechodu Cetviny-Mairspindt můžeme byl zrekonstuován původní kamenný most. Provozní dobu hraničních přechodů najdete v sekci doprava.

Dostupnost:
Silnice s asfaltovým povrchem z Dolního Dvořiště (přes Rychnov nad Malší a Svatý Kámen) nebo z Malont (přes Bělou), přístupná pro kola i motorová vozidla. Cetvinami prochází také naučná stezka Řemeslo na řece.

Zajímavosti v okolí:
U Svatého Kamene, poutní místo
Tichá, tvrz
Úval Dolní Přibrání, přírodní rezervace

Fotogalerie Cetviny:
Exteriér a interiér gotického kostela Narození Panny Marie, křížová cesta a most na přechodu do Mairspindtu.
Autory fotografií jsou jura-p a Věra Pospíšilová.

cetviny1.jpg cetviny2.jpg cetviny3.jpg cetviny4.jpg cetviny5.jpg

cetviny6.jpg cetviny7.jpg cetviny8.jpg cetviny9.jpg cetviny10.jpg

Powered by myPh3 1.0.2 by Eric Kok

.: Další tipy .: Diskuze .: Zajímavosti .: Encyklopedie .: Turistika .: Mapa