Žofínský prales (NPR)
.: Další cíl vyberte v menu nahoře

Ty nejkrásnější výlety po Novohradských horách.
Popis místa:
Národní přírodní rezervace Žofínský prales spolu s nedalekým pralesem Hojná Voda jsou nejstaršími rezervacemi u nás i ve střední Evropě. Ochrana obou pralesů byla prohlášena majitelem panství Nové Hrady, hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, jeho nařízením ze dne 28. srpna 1838 "... rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení..."
Původní ochrana se vztahovala zřejmě jen na severní část dnešní rezervace o výměře zhruba 40 ha. Výměra chráněného území se však časem měnila podle toho, jak byly k němu zahrnovány obvodové přirozené a později i kulturní přilehlé porosty, takže dnes je výměra celé rezervace 102 ha.
Chráněné území leží na mírných severních svazích Stříbrného vrchu, jihovýchodně od osady Žofín v nadmořské výšce 735 - 825 m. Povrch rezervace je členěn roklinami několika drobných potůčků, které sbírají vodu v četných plošných prameništích.
Na větší části plochy pralesa je doložen nepřetržitý přirozený vývoj pralesa od přelomu 18. a 19. století až do dnešní doby bez lesnických zásahů. Je ale jisté, že se člověk svými zásahy na budoucím pralese přece jen podepsal - především těžbou, zpracováním souší a vývratů. V době obou světových válek se tu těžily takzvané loďařské výřezy. Konečně i likvidace kůrovce v padesátých letech tu zanechala svůj podíl. Ve stromovém patru dnes převažuje buk (81 %), přimíšen je smrk (14 %) a jedle (4 %). Nejstaršími dřevinami jsou mohutné dožívající jedle a smrky, 300 - 400 let staré a 40 - 50 m vysoké, které většinou značně přečnívají nad úroveň převládajícího bukového porostu. Největší strom pralesa, tzv. Žofínská královna jedlí, která se zlomila při prudkém větru v lednu 1975, měřila 51 metrů a byla stará 425 let.
Žofínský prales je významným biotopem pro ohroženou ptačí faunu. V letech 1989 - 90 zde bylo zjištěno celkem 44 druhů ptáků. K nejvýznamnějším patří čáp černý, datlík tříprstý, holub doupňák, lejsek malý, kulíšek nejmenší a datel černý. V roce 1997 byl proveden rovněž podrobný výzkum brouků. Celkem bylo zjištěno 163 druhů, z nichž značná část indikuje svou přítomností reliktnost a ralativní nedotčenost přírodního prostředí pralesa.
Prales je od roku 1991 oplocen proti nežádoucímu vlivu jelení zvěře. Z důvodu zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému je nepřístupný pro veřejnost. Prohlédnout si jej však můžete, ať už pěšky nebo na kole, aspoň z kolem něj vedoucí cyklostezky č. 34 z Žofína k Huťskému rybníku příp. na Stříbrné Hutě.

Dostupnost:
Až do osady Žofín se lze dopravit i autem, dále cesta se zpevněným povrchem sjízdná pro kola (cyklostezka č. 34) Samotný prales je oplocený a veřejnosti NEPŘÍSTUPNÝ!

Zajímavosti v okolí:
detail Zlatá Ktiš, plavební klauza
detail Huťský rybník, plavební klauza
detail Myslivna, vrchol (1.040 m)
Stříbrné Hutě, zaniklá osada a sklářská huť

Fotogalerie Žofínský prales:
Žofínský prales, vstupní brána, pomník založení, okolí pralesa.

zofin01.jpg zofin02.jpg zofin03.jpg zofin04.jpg zofin05.jpg

zofin06.jpg zofin07.jpg zofin08.jpg zofin10.jpg zofin9.jpg

Powered by myPh3 1.0.2 by Eric Kok

.: Další tipy .: Diskuze .: Zajímavosti .: Encyklopedie .: Turistika .: Mapa