Přírodní park Novohradské hory Rybníky

Malé rybníky a plavební klauzy
Rybníky patří k typickému koloritu jihočeské krajiny. Převládají zde spíše rybníky malé. Z celkového počtu 246 jich má 140 rozlohu menší než 1 ha.
Největší je Žárský rybník (120,45ha), který je zároveň i nejhlubší (3,5 m). Zadržuje 1,6 milionů m3 vody a délka jeho hráze je 300 m. Na umělém ostrově zřídili Buquoyové v letech 1716-18 přírodní park s hvězdicovitými alejemi cizokrajných dřevin a letohrádkem uprostřed. Bohužel, za minulého režimu byl zničen a ostrůvek využíván k chovu kachen.
Dalšími většími rybníky jsou Byňovský, Nakolický, Olešnický Velký, Borek u Lhotky a Bláhů Velký. Nejmělčím rybníkem je Šustov, který nepřesahuje hloubku 1 m, má však nejdelší hráz - 2,2 km.
Patrně nejkrásnější jsou ale ty nejmenší ležící v nejjižnější části hor, tzv. klauzy služící k plavbě dřeva (Zlatá Ktiš, Pohořský rybník, Huťský rybník...).

Pohořský rybník, pohled z hráze
.: O úroveň výš .: Přírodní park .: Diskuze .: Chci reklamu zde .: Deutsche Version