Přírodní park Novohradské hory Řeky

Řeky a potoky v Novohradských horách
Novohradskými horami probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Česká část patří k úmoří Severního moře, ale většina rakouské části patří již k úmoří Černého moře.
Říční síť v Novohradských horách je značně nesymetrická, protože řeka Malše, která odvodňuje většinu území přijímá většinu přítoků zprava.
Říční síť je nejhustší v nejvyšší části pohoří, protože je zde největší množství srážek a také četná prameniště (Malše, Černá, Stropnice, Svinenský potok).
Řeky a potoky jsou krátké, přímé a mají celkem velký spád a odtok (na horních tocích až 11 l/s.km2).

říčka Stropnice na úpatí Vysoké
.: O úroveň výš .: Přírodní park .: Diskuze .: Chci reklamu zde .: Deutsche Version