Přírodní park Novohradské hory Rašeliniště

V Novohradských horách nalezneme mnohá rašeliniště vrchovištní a přechodného typu, o průměrné mocnosti 0,5 - 2,5 m, většinou na malých plochách a ve výškách 600 - 1.100 m n.m.
Převládají drobná rašeliniště v údolích horních toků řek.
Největší je Stodůlecké, jehož rozloha je 30 ha (přírodní památka, původní porosty kleče a rašelinný bor). U Černého Údolí bylo rašeliniště o ploše 20 ha odvodněno a zalesněno.
Ostatní jsou již podstatně menší a jejich celková plocha je přibližně 170 ha.

rašeliniště
.: O úroveň výš .: Přírodní park .: Diskuze .: Chci reklamu zde .: Deutsche Version