Zaniklé obce
v Novohradských horách

Stručný úvod do historie.
Druhá světová válka znamenala pro oblast Novohradských hor, ležící v Sudetách, velkou ránu. Tisíce německy hovořících lidí, jejichž předkové zde žili od středověku bylo vyhnáno a jejich domovy tím odsouzeny k pomalému zániku. Většina z nich se totiž ocitla v několik kilometrů širokém hraničním pásmu. Novohradské hory se téměř vylidnily. Definitivně zaniklo celkem asi 30 osad. Některé byly rovnou srovnány se zemí, jiné ponechány osudu. Sejdeme-li z cesty, lehce po nich nalezneme stopy, polorozbořené zdi, sklepy, ovocné stromy, kapličky, kilometry alejí zarostlých dnes lesy. Jiné poznamenala Zemědělská kolektivizace po nástupu komunismu a "dosidlování" především různými reemigranty bez jakéhokoli vztahu ke zdejší krajině, která se tím mění. Zhoršila se i kvalita obdělávaných ploch a některé byly zalesněny.

zaniklé obce

Výběr
odkazů a článků

Neúplný přehled zaniklých a zničených obcí v Novohradských horách.
Cetviny (německy Zettwing)
městys na hranicích Česloslovenska a Rakouska, poblíž obce Horní Dvořiště. V roce 1921 měly 622 obyvatel ve 120 domech, po druhé světové válce prakticky zdemolovány. Dochován gotický Kostel Narození Panny Marie ... více
Mýtiny (německy Kropfschlag)
Ves patřila k nejstarším osídleným místům Novohradska, první zmínka o ní pochází z roku 1360 (Crophslog). Od 17. století patřila k Buquoyskému panství. Oficiálně zanikla v roce 1980 ... více
Veveří
www.trojmezi.cz/... »
Jedlice
www.trojmezi.cz/... »
...ostatní
www.zanikleobce.cz »


.: Kontakt .: Diskuze .: Literatura .: Encyklopedie .: Deutsche Version