Přírodní park Novohradské hory Geologie

Vznik pohoří a jeho základní členění
Podle geomorfologického členění České republiky jsou Novohradské hory a jejich podhůří dva geomorfologické celky podsoustavy Šumavské hornatiny. Novohradské hory (v Rakousku Gratzener Bergland neboli Freiwald a Weinsberger Wald) jsou výrazně omezený geomorfologický celek, tvořený plochou kernou hornatinou vrásozlomových struktur a hlubinných vyvřelin centrálního moldanubického plutonu, vzniklých vyklenutím paleogenního zarovnaného povrchu České vysočiny v jižní části a jeho následným rozlámání v jednotlivé kry vlivem tektonických pohybů v souvislosti s alpinskou orogenezí. Tímto vyklenutím byl porušen a do různých výšek přesunut původní zarovnaný povrch. Jeho stopy jsou vyznačeny zřetelnou vrcholovou hladinou v nadmořské výšce okolo 930 m n.m. Celé pohoří bylo rozčleněno poměrně hustou a téměř pravoúhlou sítí až 200 m hlubokých, sevřených údolí střední Malše a jejích přítoků v systému širokých horských hřbetů, převážně ve směru SZ-JV a sedly oddělených vrcholů.

novohradská žula
.: O úroveň výš .: Přírodní park .: Diskuze .: Chci reklamu zde .: Deutsche Version