Přírodní park Novohradské hory Členění

Geomorfologické členění
Na českém území lze v Novohradských horách vymezit 2 geomorfologické podcelky - větší - Pohořská hornatina, menší - Jedlická vrchovina. Dále můžeme určit několik geomorfologických okrsků.
Pohořská hornatina je rozdělena horním tokem Pohořského potoka a údolím Černé na Žofínskou vrchovinu (na východě) a Leopoldovskou vrchovinu (na západě) a v jihovýchodní části území je nevelká Pohořská kotlina.
Novohradské podhůří tvoří přechod Novohradských hor a je tvořeno převážně málo členitou vrchovinou nebo pahorkatinou se zbytky několika úrovní plošin ve výškách 450 - 530 m.n.m.
Západní část zabírá Kaplická brázda. Severní podhůří tvoří členitá Stropnická pahorkatina, dále se členící na Strážkovickou pahorkatinu a Rychnovskou pahorkatinu.
Soběnovská vrchovina, sousedící na JV s Novohradskými horami, na J a Z s Kaplickou brázdou a na S a SV se Stropnickou pahorkatinou dále zahrnuje Pořešínskou pahorkatinu, Slepičí hory, Ličovskou kotlinu, Hodonínský hřbet, Bukovský hřbet a Malontskou sníženinu.
Posledními okrsky jsou Hornodvořišťská sníženina a Klopanovská vrchovina.

 Tisícovky v české části
Kamenec pokračovat1.072 m
Myslivna pokračovat1.040 m
Vysoká pokračovat1.034 m
Myslivna JV vrchol1.026 m
Jánský vrch1.011 m
Kamenec V vrchol1.001 m

Vysoká a Kraví hora
.: O úroveň výš .: Přírodní park .: Diskuze .: Chci reklamu zde .: Deutsche Version