Po stopách společné historie
představení projektu a pozvánka

24.1. 2009
Pokud vám není lhostejná minulost oblasti Novohradských hor, určitě si nenechte ujít některou z částí projektu Po stopách společné historie.
Po stopách společné historie, pohlednice
Po stopách společné historie.
Stará panoramatická pohlednice.
Město Nové Hrady v současnosti realizuje nový projekt "Po stopách společné historie", který má snahu mapovat hmotné i duševní odkazy příslušníků evropských národů na novohradsku. Výstupy tohoto projektu jsou mimo jiné výstava na Nových Hradech, tištěný průvodce a internetové stránky www.spolecnahistorie.eu otevřít v novém okně.

Unikátní putovní výstava je součástí stejnojmenného projektu realizovaného Městem Nové Hrady, Böhmerwaldmuzeem Vídeň a Jihočeskou univerzitou. Na jednotlivých panelech se můžeme dozvědět například o obcích a osadách na novohradsku, šlechtických rodech, vědě a výzkumu, sklářství, plavení dřeva, významných osobnostech a mnoho dalšího. Kromě bohatého obrazového doprovodu výstavu zpestřují i četné exponáty zapůjčené oběma spolupořádajícími muzei. Po loňské srpnové "premiéře" v Nových Hradech se v listopadu 2008 výstava přesunula do Benešova nad Černou. V roce 2009 ji budou mít možnost shlédnout návštěvníci v rakouské Weitře a Vídni. Na letošní rok je plánováno i vydání stejnojmené publikace "Po stopách společné historie".

Po stopách společné historie, logo
Logo projektu, česká varianta
Projekt byl zahájen na jaře 2008 a je realizován Městem Nové Hrady, Muzeem Šumavy ve Vídni a Ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Tento projekt byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Všeobecným cílem projektu je obohatit turistickou příhraniční destinaci české a rakouské části Novohradských hor o komplexní turistický produkt, ve kterém by se na jedné straně spojily již existující turistické cíle a na straně druhé by se tyto cíle propojily s nově vzniklými. Tento celek by vytvářel komplexní mozaiku představující společné česko-rakouské kulturní dědictví příhraniční oblasti.


Pořádají a zvou:

Další Novinky Historie Turistika Encyklopedie Diskuze