Letní fotografická soutěž
pozvánka a pravidla

Fotografická soutěž 2008

Zúčastněte se a vyhrajte! Šanci mají fotografové i hlasující.
 • Vyfoťte cokoli co vás zaujalo v Novohradských horách a zúčastněte se letní fotografické soutěže na široké a mnohoznačné téma „Novohradské hory: Téměř jako tenkrát."
 • Vítány jsou fotografie krajiny, architektury, zvířat, rostlin i lidí pořízené výhradně v oblasti Novohradských hor.
 • Soutěž probíhá celé prázdniny až do konce září.
 • Vyhrát můžete některou z cen věnovaných sponzory soutěže: nakladatelstvím Baset, KIC Nové Hrady, Tiskárnou Herbia, spol. s r.o., společností Humi Outdoor s.r.o. a Zoner software, s.r.o.
 • Podrobná pravidla soutěže si přečtěte níže.  PRAVIDLA SOUTĚŽE:

  1. Doba trvání soutěže:
  Fotografická soutěž začíná 1.7.2008, uzávěrka soutěže je 30.9.2008.

  2. Pravidla soutěže:
  2.1 Do soutěže je možné přihlásit originální snímky splňující podmínku pořízení výhradně v oblasti Novohradských hor a Novohradském podhůří, a to v max. počtu 3 snímky na 1 účastníka.
  2.2 Fotografie přijímáme pouze v digitální podobě (formát *.jpg) a pokud možno přiměřené velikosti. Maximální velikost (kB) jednotlivých souborů není sice omezena, v případě potřeby však budou zmenšeny. Jméno souborů utvoří účastník ze svého příjmení bez diakritiky a čísla 1-3 (Druhá soutěžní fotografie pana Nováka se tedy bude jmenovat "novak2.jpg"). Fotografie zasílejte e-mailem na adresu soutez@novohradky.info.
  2.3 Ke každé zaslané fotografii doplňte své jméno a adresu (nebude zveřejněna), kdy a kde byla fotografie pořízena a její název. Bez těchto informací nemůže být fotografie přijata do soutěže.
  2.4 Není přípustné zasílat stejné fotografie, jako v minulém ročníku soutěže. Totožné fotografie budou ze soutěže vyřazeny.
  2.5 Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem pořadatel bude mít neexklusivní právo je zveřejnit na webových stránkách a dalších souvisejících propagačních materiálech vlastních i materiálech sponzorů a spolupořadatelů bez nároku na odměnu pro autora.
  2.6 Zaslané osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou použity jinak než v souvislosti s touto soutěží.
  2.7 Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
  2.8 Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s jejími pravidly.

  3. Uveřejnění fotografií:
  Všechny zasílané fotografie budou na konci každého měsíce (červenec, srpen, září) zveřejňovány na internetových stránkách www.novohradky.info v sekci Fotografická soutěž. Po celou dobu konání soutěže budou mít návštěvníci stránek možnost hlasovat o nejlepší fotografii pomocí hlasovacího formuláře.

  4. Hlavní soutěž o nejlepší fotografie:
  V hlavní soutěži budou vyhlášeny 3 nejlepší snímky na základě hlasování komise, složené ze zástupců pořadatele soutěže a výtvarných odborníků, resp. fotografů, případně také partnerů soutěže.

  5. Uživatelská (hlasovací) soutěž:
  Kromě cen poroty budou uděleno i 3 ceny uživatelské. Po celou dobu konání soutěže budou mít návštěvníci stránek možnost hlasovat o nejlepší fotografii. Na základě počtu vašich hlasů udělených jednotlivým fotografiím bude stanoveno jejich pořadí. Na hlasování komise v hlavní soutěži toto pořadí nemá vliv.
  Hlasovat můžete pomocí formuláře po celou dobu trvání soutěže až do uzávěrky. Ohodnotit můžete 3 nejlepší fotografie podle vašeho výběru.

  6. Slosování hlasovacích formulářů
  Z hlasů odeslaných pomocí elektronického formuláře vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží ceny věnované sponzory.

  7. Ceny do soutěže:
  Ceny pro 3 vítěze hlavní soutěže i 3 vítěze uživatelské hlasovací soutěže a 3 vylosované hlasující budou věnovány sponzory soutěže, Nakladatelstvím Baset, Kulturním a informačním centrem Nové Hrady, Tiskárnou Herbia, spol. s r.o., společností Zoner software, s.r.o a Humi Outdoor, s.r.o.
  Vyhodnocení minulého ročníku otevřít v tomto okně

  Turistický informační portál Novohradky.info Nakladatelství Baset, partner soutěže KIC Nové Hrady
  Novohradky.info,
  pořadatel soutěže
  Nakladatelství Baset,
  partner soutěže
  Kulturní a informační
  centrum Nové Hrady,
  partner soutěže
  Humi Outdoor s.r.o., partner soutěžeTiskárna HerbiaZoner software, s.r.o
  Humi Outdoor s.r.o.,
  partner soutěže
  Tiskárna Herbia, s.r.o
  partner soutěže
  Zoner software, s.r.o
  partner soutěže

  Pořádá:
  Pořadatelem soutěže je Turistický informační portál Novohradky.info. Vyhodnocení soutěže proběhne do 15.10.2008. Kompletní výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Výhercům hlavní, uživatelské i hlasovací soutěže pořadatel zašle jejich výhru na poštovní adresu uvedenou při odeslání soutěžních snímků nebo hlasování. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky včetně doby jejího trvání. Ze soutěže jsou vyloučeni autoři portálu Novohradky.info a členové poroty.  .: Soutěžní fotografie .: Hlasovací formulář .: Poslat foto .: Kontakt .: Plakát