Výstava: Hrabě Jan Buquoy,
sociální reformátor doby osvícenství
pozvánka na výstavu

6.1. 2008
Poslední možnost shlédnout unikátní výstavu v Jihočeském Muzeu mají návštěvníci tento týden.
Hrabě Jan Nepomuk Buquoy
Hrabě Jan Nepomuk Buquoy (1741 - 1803)
01. 11. 2007 - 13. 01. 2008
Výstavní sál v 1. patře, Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice

Výstava byla připravena u příležitosti 220. výročí reformy chudinského zřízení v Habsburské monarchii podle novohradského vzoru. Poprvé byla instalována v servitském klášteře v Nových Hradech v jubilejním roce 2004, pak prostředí jižních Čech opustila a byla reprízována i v zahraničí. V letošním roce se opět vrací do České republiky a je instalována právě v Českých Budějovicích, kde si jistě najde publikum, které ocení kvalitní obsahové zpracování zvoleného tématu. Autorka výstavy Margarete Buquoy prezentuje velmi zajímavá historická fakta, díky nimž vykresluje dosud méně známé okolnosti zavádění chudinské reformy a školské reformy. V širších souvislostech vykresluje osobnost Jana Buquoye a význam jeho reforem pro celé habsburské soustátí v období vlády Josefa II. Pozoruhodný je i obrazový doprovod a přehledné grafické znázornění.

Hodnotným doplňkem právě této instalace oproti předchozím je doplnění o cenné exponáty. Jedná se o archiválie, které jsou buquoyské provenience, některé jsou opatřeny podpisem Jana Buqoye či Ferdinanda Kindermanna, který byl odpovědný za školskou reformu. Archivní dokumenty zapůjčil Státní okresní archiv v Českých Budějovicích.

Atraktivním souborem exponátů je kolekce skla buquoyské provenience ze sbírek muzea, kterou vybrala PhDr. Nora Jelínková. Instalaci doplní ještě projekce DVD o historii, kultuře a přírodě Novohradských hor. Pro žáky a studenty je připraven doprovodný program. Jedná se o vědomostní a výtvarné soutěže.


Odkazy:
Originální článek: pokračovat Jihočeské Muzeum
Více o rodu Buquoyů: pokračovat Buquoyové

Autor článku:
Jihočeské Muzeum

.: Další Novinky .: Běžky .: Turistika .: Encyklopedie .: Diskuze .: Úvod