Letní fotografická soutěž
pozvánka a pravidla

Fotografická soutěž 2007

1.7. 2007
 • Vyfoťte cokoli co vás zaujalo v Novohradských horách a zúčastněte se letní fotografické soutěže na téma „NOVOHRADSKÉ HORY: Nádherná divočina. Divoký ráj."
 • Vítány jsou fotografie krajiny, architektury, zvířat, rostlin i lidí pořízené výhradně v oblasti Novohradských hor.
 • Soutěž probíhá celé prázdniny až do konce září.
 • Vyhrát můžete některou z cen věnovaných sponzory soutěže, nakladatelstvím Baset (kniha Novohradské hory a Novohradské podhůří + další knihy) a společností Humi Outdoor s.r.o. (poukázky na nákup outdoorového oblečení).
 • Podrobná pravidla soutěže si přečtěte níže.  PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. Doba trvání soutěže:
  Fotografická soutěž začíná 1.7.2007, uzávěrka soutěže je 30.9.2007.

  2. Pravidla soutěže:
  2.1 Do soutěže je možné přihlásit originální snímky splňující podmínku pořízení výhradně v oblasti Novohradských hor a Novohradském podhůří, a to v max. počtu 3 snímky na 1 účastníka.
  2.2 Fotografie přijímáme pouze v digitální podobě (formát *.jpg) a pokud možno přiměřené velikosti. Maximální velikost (kB) jednotlivých souborů není sice omezena, v případě potřeby však budou zmenšeny. Jméno souborů utvoří účastník ze svého příjmení bez diakritiky a čísla 1-3 (Druhá soutěžní fotografie pana Nováka se tedy bude jmenovat "novak2.jpg"). Fotografie zasílejte e-mailem na adresu soutez@novohradky.info.
  2.3 Ke každé zaslané fotografii doplňte své jméno a adresu (nebude zveřejněna), kdy a kde byla fotografie pořízena a její název. Bez těchto informací nemůže být fotografie přijata do soutěže.
  2.4 Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem pořadatel bude mít neexklusivní právo je zveřejnit na webových stránkách a dalších souvisejících propagačních materiálech vlastních i materiálech sponzorů a spolupořadatelů bez nároku na odměnu pro autora.
  2.5 Zaslané osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou použity jinak než v souvislosti s touto soutěží.
  2.6 Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.
  2.7 Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s jejími pravidly.

  3. Uveřejnění fotografií:
  Všechny zasílané fotografie budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.novohradky.info v sekci Fotografická soutěž. Po celou dobu konání soutěže budou mít návštěvníci stránek možnost hlasovat o nejlepší fotografii.

  4. Hlavní soutěž o nejlepší fotografie:
  V hlavní soutěži budou vyhlášeny 3 nejlepší snímky na základě hlasování komise, složené ze zástupců pořadatele a spolupořadatele soutěže a výtvarných odborníků, resp. fotografů.

  5. Uživatelská (hlasovací) soutěž:
  Kromě ceny poroty bude uděleno i 5 cen uživatelských. Po celou dobu konání soutěže budou mít návštěvníci stránek možnost hlasovat o nejlepší fotografii. Na základě počtu vašich hlasů udělených jednotlivým fotografiím bude stanoveno jejich pořadí. Na hlasování komise v hlavní soutěži toto pořadí nemá vliv. Hlasovat můžete kliknutím do formuláře přímo pod příslušnou fotografií a to po celou dobu trvání soutěže až do uzávěrky.

  6. Ceny do soutěže:
  Ceny pro 3 vítěze hlavní soutěže i 5 vítězů uživatelské hlasovací soutěže budou věnovány sponzory soutěže, Nakladatelstvím Baset a společností Humi Outdoor, s.r.o.

  Turistický informační portál Novohradky.info
  Turistický informační
  portál Novohradky.info,
  pořadatel soutěže
  Novohradská občanská společnost o.s. (NOS)
  Novohradská občanská
  společnost (NOS),
  spolupořadatel soutěže
  Nakladatelství Baset, partner soutěže
  Nakladatelství Baset,
  partner soutěže
  Humi Outdoor s.r.o., partner soutěže
  Humi Outdoor s.r.o.,
  partner soutěže


  Pořádá:
  Pořadatelem soutěže Turistický informační portál Novohradky.info. Spolupořadatelem je Novohradská občanská společnost (NOS). Vyhodnocení soutěže proběhne do 15.10.2007. Kompletní výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Výhercům hlavní i uživatelské soutěže pořadatel zašle jejich výhru na jejich poštovní adresu uvedenou při odeslání soutěžních snímků. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky včetně doby jejího trvání. Ze soutěže jsou vyloučeni autoři portálu Novohradky.info a členové poroty.


  .: Další Novinky .: Diskuze .: Kontakt